Case: Digitalt Landskab og Platform

Red Barnet

For første gang skulle data sættes sammen i systemer, der gav mening og udbytte

Opgaven

Just MA blev kontaktet af verdens største uafhængige børnehjælpsorganisation, Red Barnets, danske afdeling. Ønsket var en bedre struktur på al det data, som organisationen genererer og muligheden for bedre at kunne sætte det i spil, så det kunne blive mere brugbart. 

Denne proces havde været igangsat ad flere omgange, dog uden det var endt ud i en egentlig implementering, som kunne bruges. 

Opgaven bestod i dels at skabe et gennemgribende overblik over den mængde data, Red Barnet lå inde med, dels at belyse hvilke muligheder denne mængde data gav, og dels at hjælpe og rådgive om at vælge den rigtige platform til at arbejde med denne datamængde.

Løsningen

Første skridt var at vise Red Barnet, hvor meget og hvilken type data de lå inde med. Dernæst blev forskellige systemer vist frem for at illustrere de mange muligheder, organisationen havde og give et billede af, hvordan et automatiseret setup kunne se ud fremadrettet .

Efter Red Barnet var blevet klædt på til at kunne træffe en beslutning om valg af platforme, begyndte rådgivningen og vejledningen – alt sammen på baggrund af den information vi havde samlet om organisationen, ønsker, krav og målsætninger.

Det var tydeligt, at den platform der skulle sætte Red Barnet i stand til at bruge den store mængde data, de samler ind, skulle løse opgaver både nu, men også skaleres til at kunne håndtere de kommende års udfordringer.

Just MA har hjulpet med at belyse udfordringerne i deres udgangspunkt, hjulpet dem til at se deres muligheder og gennemgået diverse brugsscenarier. Red Barnet har altså fået klarlagt deres reelle behov og etableret kontakt til de rette spillere i markedet, der både vil kunne løfte opgaven her og nu, men som også vil kunne hjælpe Red Barnet år ud i fremtiden.

Resultatet

I fællesskab endte vi med at vælge en platform, som både løser nutidens opgaver, men som samtidig vil kunne håndtere situationen, som den (sandsynligvis) kommer til at se ud om nogle år. 

Red Barnet er altså blevet rådgivet til at vælge den rette platform, og nøglemedarbejdere er blevet uddannet i brugen af platformen for at organisationen får mest muligt ud af investeringen. 

Vores samarbejde har gjort Red Barnet i stand til at handle på de mange datapunkter, de kan trække ud af systemet, og de er i stand til at sætte en række automatiseringer op for at få mest muligt ud af de muligheder, deres data giver dem.

Udtalelse

"Just-MA skabte indsigt og overblik"

Utvivlsomt et af de mest kompetente rådgivningsfirmaer og konsulenter Just MA fortjener de varmeste anbefalinger, da de med al tydelighed har vist, at de kan rådgive og drive en agil og dynamisk proces for vores meget komplekse og procestunge organisation. Vi havde i flere omgange tidligere igangsat processen med at finde det rette Marketing Automation system uden, at det helt var lykkedes, hvorfor det er en fantastisk følelse at kunne takke Just MA for at have bidraget til at gøre en stor beslutning og proces så meget lettere. Tom Brændstrup fra Just MA en proaktiv, engageret og professionel sparringspartner med et højt niveau af viden og ekspertise omkring marketing automation og et hav af platforme, og vi har i alle aspekter oplevet et helt igennem fantastisk forløb. Tom har fingeren på pulsen, og stillede sig til rådighed, både når jeg har skrevet i weekender og hverdage, og der er altid kommet konkrete og indsigtsfulde svar, som har bidraget til en opkvalificering af mig selv og mit team til at tage en mere kvalificeret beslutning. Det har har sikret, at vi her nogle måneder efter har en platform og en løsning, der matcher alle vores behov på både kort og lang sigt. Udover det høje faglige niveau har Tom været superbehagelig og en fornøjelse at arbejde sammen med hele vejen. Uanset om det er for en større eller mindre organisation eller virksomhed så er Just MA absolut anbefalingsværdige!
Dennis Twum
Head of Private Donors | Fundraising & Marketing hos Red Barnet.

Lad os starte med en uforpligtende snak

Vi er altid interesserede i at høre dine ønsker, og Tom er altid klar til en uforpligtende snak.

Ring til Tom på +45 51 78 07 07 eller send en mail på info@just-ma.dk.